แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตาม

หลายคนต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและ เปลี่ยนความคิด อยากมีความสุขมากขึ้นอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่เพื่อให้ได้บางคนไปในทางที่ผิด ให้ความสนใจและไปในทางที่ผิดหลงทางไม่เข้าใจใช้ทางลัดคิดว่าสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับเพียงแค่เปลี่ยนไปกินอาหารที่สะอาดไปโรงยิมไปออกกำลังกายหรือต้องการมีความสุขแค่เปลี่ยนงานหนี เจ้านายเก่ารับเงินเดือนสูงขึ้น

และในที่สุดก็พบว่าเส้นทางที่เลือกมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุข เรายังต้องพบกับเจ้านายคนเดิม เราต้องอดทนกินอาหารที่ไม่ชอบ ต้องออกกำลังกายเพียงเพราะต้องการลดน้ำหนักสามารถทำได้ไม่นานความตั้งใจจะค่อยๆหายไปกลับไปกินแบบเดียวกันกลับมาทำแบบเดิม

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่ในขั้นตอนคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังจะไปแทนที่จะค้นหาความสุขจากปัจจัยภายนอกเราควรรู้เพื่อค้นหาความสุขจากภายใน ความสุขในจิตใจของเรามันจะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราในแบบที่เราคิด

ความสุขจะไม่เกิดขึ้นจากร่างกาย แต่ความสุขนั้นมาจากการรักตนเองอย่างที่เราเป็นบางคนไม่ชอบตัวเองเพราะรูปร่างหน้าตาไม่ดี และอยากจะเปลี่ยนเพราะคิดว่าถ้ามีรูปลักษณ์ที่ดีก็จะทำให้คุณมีความสุขสาเหตุความภาคภูมิใจรักตัวเองและมีคนรัก

เราไม่ชอบที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่เราเป็น ช่วยให้เราใช้ทางลัดเพื่อช่วยให้เราหนีจากความเป็นจริง เปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะหลบหนีจากจุด A ไปยังจุด B โดยเร็วที่สุด

แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มจากที่ที่เราอยู่เช่นเดียวกับ Google Maps หากเราต้องการไปยังปลายทางของเราสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้คือเราอยู่ที่ไหนเราต้องรู้จักตัวเอง ก่อนค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง

เปลี่ยนความคิด

Just change your mind and life will change accordingly.

Many people want to change themselves and Change of mind Want to be more happy, want to have a more complete life But in order to get somebody to go wrong Pay attention and go the wrong way, get lost, don’t understand, take shortcuts,

think that good health is easy to get, just change to eat clean food, go to the gym, go to exercise or just want to be happy. Yon Escape Old masters get higher salaries.

And finally, finding that the chosen path does not make us happy. We still have to meet with the same boss. We must be patient and eat what we don’t like. Have to exercise just because you want to lose weight, can not do so long, the intention will gradually disappear, go back to eat the same way, come back to do the same.

Important things are not at the destination. But in the process, it is the change that occurs on the way that we are going, instead of searching for happiness from external factors, we should know to find happiness from within. The happiness in our minds will make us change our lives the way we think.

Happiness will not happen in the body. But happiness comes from loving oneself as we are. Some people don’t like themselves because of their bad appearance. And want to change because thinking that having a good appearance will make you happy. Cause Pride, love yourself and have love.

We don’t like not accepting who we are. Help us use shortcuts to help us escape from reality. Change of mind In order to escape from point A to point B as soon as possible.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

อย่าไป

วันนี้เรามาเสนอคำดีๆคำว่า อย่าไป ข้อคิดดีๆที่จำเป็นมากๆในหลักการใช้ชีวิตประจำวัน อ่านและนำไปใช้กันได้เลยนะครับ ร้งความไม่ถูกต้องบนความถูกใจจัก “อัปรีย์” บรรลัยในทุกที่สรั้งความถูกใจบนความถูกต้องจัก “สวัสดี” มีชัยในที่ทั้งปวง มาดูกันเลย

อย่าไปคิดมาก
ตราบวันนี้ยังมี “ลมหายใจ” อยู่
อย่าไปเพ่งดูคนอื่น
ตราบยังไม่รู้ “ทิศทางไป” ของตน
อย่าไปสนคำนินทา
ตราบที่เราไม่ได้เป็น “ดั่งเช่น” เขาลือเล่า
อย่าไป ป่าวประกาศ
ตราบใดที่ยังไม่ “รู้แจ้งชัด” ในความจริง
อย่าไปทิ้งเป้าหมาย
ตราบที่ยังไม่ได้ใช้ “ความเพียร” พยายาม

อย่าไป

Today, we present the good words that do not go to the very good ideas in daily life principles. Can be read and used.

Today, we present the good words that do not go to the very good ideas in daily life principles. Can read and use together Creating inaccuracies on pleasures will be “hellish” in every respect. Appropriately pleasing on accuracy will be “Sawasdee”. Victory in all places. Let’s see.

Don’t think too much.
As long as there is a “breath” today, don’t look at someone else.
As long as you don’t know your “direction”. > As long as we are not “like”, he is rumored.
Do not proclaim.
As long as it is not “clear” in the truth.
Do not abandon the goal. Used “perseverance” to try

Today, we present the good words that do not go to the very good ideas in daily life principles. Can be read and used.

Don’t think too much.
As long as there is a “breath” today, don’t look at someone else.
As long as you don’t know your “direction”. > As long as we are not “like”, he is rumored.
Do not proclaim.
As long as it is not “clear” in the truth.
Do not abandon the goal. Used “perseverance” to try

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เป็นให้ดี

เป็นให้ดี ทำอะไรก็ต้องคิด
เป็นผู้นำ เห็นอะไรก็ต้องพิจารณา เป็นบรรพชิต พูดอะไรก็ต้องระวัง
เป็นครูบาอาจารย์ ไปที่ไหนก็ต้องแคร์หมูดน เป็นดาราคนดัง เป็นประชาชน
อาชีพอะไรก็ต้องเคารพกติกา เป็นบุตรธิดา
อยู่ที่ไหนก็ต้องกตัญญูพ่อแม่ เป็นคนดีเท่ พูดคิดทำอะไรก็ต้องมีสติ คิดไรก็ต้องรอบครอบ อย่าไปเอาเปรียบสังคมรอบตัว ไม่งั้นจะทำให้เราอยู่โดยแบบไม่มีความสุข อยู่ยาก หัดเก็บออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หัดรอบครอบในการใช้เงิน ควรมีระเบียบในการใช้เงิน ใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือย จะได้มีเงินเก็บเยอะ

เป็นให้ดี

Be well
  Whatever you have to do
  Be a leader
  Anything you see must be considered.
  Be ordained
  Be careful what you say.
  Is a teacher
  Wherever you go,

you have to care about pork.
  A celebrity
  Is a citizen
  Any profession must respect the rules.
  Is a daughter
  Where to live is gratitude to the parents.
  A good person
  Speaking, thinking and doing things must be mindful

Being good, doing whatever, must think.
 Being a leader, seeing what you have to consider, becoming a leader, saying what you have to be careful of
 Is a teacher Wherever you go, you have to care about pork. Be a celebrity, be a public
 Any profession must respect the rules as children and daughters.
 Wherever you are, you must be grateful. Your parents are good, cool, talk, think and do. Think about it, it must be around. Don’t take advantage of the society around you. Otherwise it will make us to live without being unhappy and difficult to learn to save when needed. Practice around family in spending money There should be regulations for money usage. Use without extravagance In order to have a lot of savings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

พระที่แท้จริง

พระที่แท้จริง พระไม่โลภไม่กิน คือ พระในโบสถ์
พระไม่โกรธไม่ชัง คือ พระพุทธเจ้า
พระไม่บูดไม่เน่า คือ พระธรรม
พระไม่ซ้ำไม่เสีย คือ พระอริยสงฆ์
พระไม่หลงไม่โง่ คือ พระสติปัญญา
พระไม่ด่าไม่ตี คือ พระเมตตาคุณ
พระไม่สูญไม่สิ้น คือ พระบิดามารดา

พระที่แท้จริง นั้นหมายถึง บุคคลที่บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม นับว่าเป็นพระ ทั้งสิ้น และพระด้วยกันก็มีคุณธรรมที่แตกต่างกันหลายระดับชั้นจากน้อยไปมากดังนี้ พระโสดาบัน พระสกิทคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธเจ้า และสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้า ย่อมเป็นเนื้อนาบุญแตกต่างกันไป

พระที่แท้จริง

True monk Phra Buddha is not greedy, does not eat is the Buddha in the church
Buddha is not angry, not hate is Buddha Is wisdom.
God does not curse, not hit is mercy.

The true monk means Persons who attain Dhamma from the beginning Regardless of whether he is ordained or a lay person It is considered that all monks and monks together have many different levels of morality, from the most to the following: Sodanab, Phra Kittakami, Anakhi, Arhat, and individual Buddha. And Somdet Phra Samasamwut Chao Naturally is a different kind of merit.

True monk Phra Buddha is not greedy, does not eat is the Buddha in the church
Buddha is not angry, not hate is Buddha Is wisdom.
God does not curse, not hit is mercy.

The true monk means Persons who attain Dhamma from the beginning Regardless of whether he is ordained or a lay person It is considered that all monks and monks together have many different levels of morality, from the most to the following: Sodanab, Phra Kittakami, Anakhi, Arhat, and individual Buddha. And Somdet Phra Samasamwut Chao Naturally is a different kind of merit.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ตามหาตัวเองให้เจอ

ตามหาตัวเองให้เจอ

เราทุกคนต้องการมีเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตในแบบที่เราให้คุณค่าอย่างแท้จริงถ้าคุณต้องการชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น แต่รู้สึกว่าคุณยังยืนอยู่ไม่ก้าวหน้ายังไร้ความหวังอย่างยิ่งลองถามตัวเองกับคำถาม 5 ข้อนี้ และคุณจะพบว่าชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้ง

 1. ทำไมตัวเราต้องมาอยู่ตรงนี้
  ไม่ว่าตอนนี้ตัวคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรอยู่คุณต้องลองถามตัวเองเลยว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่
 2. เรื่องราวของเราคืออะไร
  ก่อนอื่นคุณต้องยอมรับทั้งเรื่องดีและแย่ของตัวเองให้ได้ก่อน ที่สำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ ตามหาตัวเองให้เจอ
 3. ชีวิตเราต้องการใคร
  ผู้คนนั้นเกิดมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นคุณมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อตัวเอง และเพื่อผู้อื่น
 4. อะไรคือสิ่งที่เรานั้นต้องเสี่ยง
  ทุกครั้งที่คุณแก้ตัว โทษคนอื่น ย่อมเท่ากับการที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปสู่ชีวิตที่ชินชา
 5. ตัวเราเองสามารถช่วยผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง
  คุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ลองยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นดู
ตามหาตัวเองให้เจอ

Find yourself

We all want to have goals. Whether it is work or life, in a way that we truly value, if you want a more meaningful life But feel like you are standing still, not progressing, without much hope. Try asking yourself these 5 questions and you will find that your life comes back again.

Rest assured that if you do these things You will be surprised how well you feel when fighting for meaningful things.

For someone who needs help If you really choose to practice, understand, sympathize, and be kind to others Only this decision can create small waves. That ripples to the lives of others

 1. Why are we here? No matter where you are or what you’re doing right now, you have to ask yourself why we’re here.
 2. Our lives need someone.
  Who was born to make relationships with others? Therefore, you have something to do for yourself. And for others.
 3. What is the risk to us? Every time you make excuses for someone else, it is equal to your heading to a familiar life.
 4. How can we help others?
  You need to start now, reach out to help others.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความสำคัญของสมาธิ

ความสำคัญของสมาธิ

การทำสมาธินั้นปฏิบัติกันมานานนับพันปี โดยแรกเริ่มจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทางศาสนา ตามหลักคำสอนหรือความเชื่อของแต่ละศาสนา ซึ่งปัจจุบันการทำสมาธินั้นแพร่หลายไปทั่วโลก โดยนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

เช่น ลดความเครียด หรือช่วยผ่อนคลายทั้งกายและใจ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการการทำงาน ความสำคัญของสมาธิ

องค์ประกอบสำคัญในการทำสมาธิ

วิธีการทำสมาธิแต่ละประเภทอาจต้องใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ฝึกสอน องค์ประกอบที่สำคัญของการทำสมาธิคือ

 • มุ่งเน้นไปที่ความสนใจหรือมุ่งเน้นบางสิ่ง
 • หายใจด้วยความผ่อนคลาย
 • การเลือกสถานที่ที่เงียบ
 • ในท่าที่สะดวกสบายและเหมาะสม
 • ทำใจให้สบายและเปิดกว้างและปล่อยให้ไป

การทำสมาธิและการรักษาโรค

การทำสมาธินอกเหนือจากการฝึกจิตใจเพื่อสร้างความสงบแล้วยังมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาโรคหรือสภาพร่างกาย โดยเฉพาะโรคที่บรรเทาความเครียดปัจจุบันมีการศึกษาถึงประโยชน์ของการทำสมาธิที่เพิ่มขึ้น

แต่ในทางกลับกันมีนักวิจัยบางคนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของการทำสมาธิการทำสมาธิทั่วไปหรือการทำสมาธิกับการรักษาพยาบาลมักจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบหรือภาวะแทรกซ้อน

การทำสมาธิไม่เหมาะสมหรือปลอดภัยในสภาพที่มีความรุนแรงหรืออันตรายถึงชีวิต ดังนั้นหากผู้ป่วยใช้วิธีการนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคหรือต้องการใช้การทำสมาธิร่วมกับการรักษา ควรแจ้งแพทย์ทุกครั้ง

ความสำคัญของสมาธิ

Importance of concentration

Meditation has been practiced for thousands of years. In the beginning it was a religious practice According to the doctrine or belief of each religion Currently, meditation is widespread throughout the world. By applying it to everyday life.

Such as reducing stress or helping to relax both body and mind, as well as helping to increase learning and work efficiency.

Important components for meditation

Different meditation methods may require different qualifications depending on the trainer. An important element of meditation is

 • Focus on your attention or focus on something.
 • Breathe with relaxation.
 • Choose a quiet place
 • In a position Comfortable and appropriate
 • Be comfortable and open and let go.

Meditation and disease treatment

Meditation, in addition to calming the mind, is also useful in alleviating diseases or physical conditions. Especially stress-relieving diseases. Nowadays, studies on the benefits of increased meditation.

But on the other hand, there are some researchers who have not yet concluded about the benefits of meditation. General meditation or meditation with medical care often does not cause negative effects or complications.

Meditation is inappropriate or safe in violent or life threatening conditions. Therefore, if the patient uses meditation methods to cure illness or wants to use meditation in combination with treatment Should inform the doctor every time

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ปล่อยวางเสียบ้าง

ปล่อยวางเสียบ้าง เอาสังขารของเขามาเป็นอาจารย์ของเราพิจราณาเพ่งดูให้เห็น ” อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ” มันไม่เที่ยงแท้มันเป็นรังแห่งทุกข์มันไม่มีอะไรเป็นของเราขันธ์ทั้ง ๕ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ๆ

แล้วเราจะแสวงหาอะไรนักหนามรณาพรากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย ” ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้ว่างวางเป็น ” ใครเห็นทุกข์แล้วสุขได้ย่อมเป็นสุขที่ชอบธรรมแท้ ทุกข์…ไม่ใช่ของเรา สุข…ก็ไม่ใช่ของเรา

สุขและทุกข์…ไม่ใช่ของผู้ใดเลยมันเป็นธรรมชาติ ” เป็นธรรมดา ” เช่นนั้นเฉยๆ เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ แล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า “ของเราๆ” ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกูๆ” สุดท้ายเราก็เลยสุขแล้วเราก็เลยทุกข์ หลายครั้งที่เราฟังคำเขาว่า

จนลืมแสวงหาความจริงจากสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของ “คำเขาว่า” ฟังจนฝังจิตเชื่อสนิทจนฝังใจทั้งๆ ที่สิ่งพูดนั้นไม่เป็นความจริงหากแม้นมีสติไตร่ตรองด้วยปัญญาอย่างลึกซึ้ง เพียงรับรู้ รับฟัง รับทราบ แต่ไม่รับเป็นเฉกที่เขาว่านั้นเท่ากับสร้างคุณค่าความดีให้เกิดขึ้นในตนเองเมื่อห้ามปากเขาพูดไม่ได้ ก็จงระวังหูของเราให้ดีเถิด

ปล่อยวางเสียบ้าง

Let him lay down his sankhara as our teacher “Alas everywhere, soulless” It is not true. It is the nest of a suffering nation. Went out to live like this

Then we will search for nothing. Death cannot take anything. “Let go. Will be laid free “If anyone sees suffering and then happiness is a true righteous happiness Suffering … isn’t ours. Happiness … is not ours

Happiness and sorrow … not belonging to anyone. It is natural “normal” like that, just because we don’t know the truth. Therefore often misunderstand Then pampered and clung to hold things as “ours” like the dove that cried “my stuff”. Finally, we were happy and then we were suffering Many times we listen to his words that

Until forgetting to seek the truth from what he said and then became a victim of “the word” That what is said is not true, even if it has a deep sense of wisdom, only by knowing, listening, acknowledging but not accepting as he thinks, it will create good value for himself when he cannot speak. Beware of my ears

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

จังหวะและโอกาสของชีวิต

จังหวะและโอกาส หลายคนคิดว่าชีวิตมันขึ้นอยู่กับดวง แต่แท้จริงแล้วมันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสของเราซึ่งต้องรองดูให้ดี สักวันต้องเป็นวันของเรา คำนี้คงได้ยินกันบ่อยมาก ซึ่งมันคงไม่ดีแน่ถาเราไม่ทำอะไรเลย

สิ่งสำคัญคือเราต้องแสวงหาโอกาส โดยการวิ่งเข้าหาโอกาสและไม่ต้องรอให้โอกาสมันวิ่งเข้ามาหา กว่ามันจะมาถึงเราคนที่เขาวิ่งเข้าหาก็คว้าไปก่อนแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องขวนขวายสร้างโอกาสจากสิ่งที่มีอยู่

และเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา เมื่อจังหวะและโอกาสมัน เราก็ควรกระโจนและทุ่มเทให้เต็มกำลังความสามารถ เพราะถ้าไม่เตรียมพร้อม พอจังหวะมันเข้ามาก็ต้องมานั่งเสียใจกันอีก คุณจะเป็นคนวิ่งเข้าตามหาโอกาสหรือจะรอให้โอกาสวิ่งตามหาคุณ

จังหวะและโอกาส ก็คือการที่รู้จักปรับเร่งหรือผ่อนความเร็วในการใช้ความพยายาม ความต้องการ
ความคาดหวัง ของชีวิตในแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม ว่าไปก็คือการรู้จักดำเนิน
ชีวิตไปตลอดเส้นทางที่มีขึ้นมีลงอย่างมีความสุข มากกว่าใส่ใจแต่กับผลลงท้าย

จังหวะและโอกาส

Rhythm and opportunity Many people think that life depends on the horoscope. But in truth it depends on our timing and our chances of having to look good. Someday must be our day. This word is probably heard very often. Which would definitely not be good if we didn’t do anything

The important thing is that we must look for opportunities. By running to the opportunity and not having to wait for the opportunity to run in Until it came to us, the person he ran towards grabbed it first. Therefore, we must strive to create opportunities from what is available.

And being prepared at all times When the rhythm and opportunity are We should leap and dedicate ourselves to the best of our ability. Because if not prepared As soon as he came in, he had to regret it. Will you be the one who runs for you, or will you wait for the opportunity to find you?

Rhythm and opportunity Is the ability to adjust or accelerate the speed of effort and effort
Expectations of life in each period to suit Saying that is to know how to proceed
Life along the path that is up and down happily. More than pay attention, but with the end result

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความคิดมนุษย์นั้นช่างเป็นสิ่ง มหัศจรรย์

อัน ความคิดมนุษย์ นั้น ช่างเป็นสิ่ง มหัศจรรย์แท้ เพราะความคิดนี้สามารถผลิตต่อม ความสุขก็ได้ สร้างบ่อความทุกข์ก็ได้ สร้างแรง บันดาลใจให้คนเดินตามก็ได้ ถ้าจะเปรียบเพาะชํา ความคิด ก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่า

“ต้นสัจธรรม เหล่ามนุษย์พากันค้นพบอยู่บนผืนนาโลก ต่างคน ก็เลือกเก็บเอาสิ่งที่ชอบ บางคนเก็บเอาเปลือกบางคน เก็บเอายอด บางคนเก็บเอากิ่ง บางคนเก็บเอาแก่น ทว่าผู้เขียนขอเลือกเก็บเอาเมล็ดพันธุ์มาเพาะชําไว้ ความคิดมนุษย์

บนผืนนาแห่งสติปัญญา คอยบ่มเพาะใส่ปุ๋ย วันละนิด รดน้ําจิตพรวนดินใจวันละหน่อย ด้วย หวังว่า “เพาะชําความคิดให้ชีวิตในวันนี้จักผลิดอก ออกผลเป็นต้นปัญญาในวันหน้า”

ขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ อาจารย์พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าคุณอาจารย์ผู้เป็น คุรุจีแห่งชีวิต ผู้เขียนเป็นหยาดเหงื่อที่ผ่านการเพาะชํา ศรัทธาและปลูกพันธุ์ปัญญาโดยตรงจากท่าน และท่านเป็นผู้ปั้นให้เป็นผลิตชนแบรนด์เนมจาก แผ่นดินพุทธภูมิโดยแท้

ความคิดมนุษย์

The idea of human beings is truly a miracle, because this idea can produce a happy gland, create a depression, inspire people to follow. If comparable with cultivating ideas, like a tree called

“The Truth Tree, human beings are found on the earth. Each person chooses something they like. Some collect the bark, some collect the top, some collect the branches Some people collect the essence But the author wishes to select to keep the seeds for cultivation

On the field of wisdom Cultivating fertilizer a little a day, watering the mind, cultivating the soil a day, hoping that “cultivating the mind for life today will bloom Bearing fruit and wisdom for tomorrow “

Thank you very much to you. Phra Thep Pho Vithet (Wirayut Wirayutto), Abbot of Thai Buddhakaya Temple And the chief missionary India-Nepal Line Master,

who is Guru Ji of Life The author is a sweat that has been cultivated. Faith and cultivate wisdom directly from you And he is the maker of the brand-name products from Truly a Buddhist landscape

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

บั้นปลายชีวิต “สถานี” ปลายทางกันทุกคนชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกัน

 “สถานี” ปลายทางชีวิต กันทุกคนชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกัน ใช่ว่าจะดํารงอยู่ถึง “วัยแก่” เฒ่ากันทุกคน“ทูตแห่งโลก”

ปลายทางชีวิต

๑. ยุวทูต ทูตแห่งเยาวชนผู้สื่อความดีสู่การสร้างสันติภาพโลก ๒. ราชทูต ทูตแห่งพระราชาผู้นําพระราชสาส์นไปต่างประเทศ ๓. ธรรมทูต ทูตแห่งธรรมผู้นําธรรมะของพระพุทธศาสดาไปประกาศ ๔. เทวทูต ทูตแห่งคติธรรมดาของชีวิตเตือนมิให้ผู้คนประมาท ๕. ยมทูต ทูตแห่งพระยมผู้นําคนตายไปยังบัลลังก์เพื่อรอคําตัดสินฉลาดแบบโง่ๆ

หากเป็นคนมีตําแหน่งใหญ่โต ยิ่งต้องระวังเพราะความโงในความชั่ว อาจจะทําให้ “กิเลสที่ซ่อนตัว” อยู่ในอํานาจ พลิกฟื้นคืนตัวมาเป็นอุปกรณ์ทําความชั่วที่ร้ายแรง และก่อความพินาศแก่โลกมากที่สุดก็ได้ ฉะนั้น “จงระวัง” ความฉลาดแบบนี้ ២១១ อยู่ใกล้ “คนดี”

ปลายทางชีวิต แต่มีนิสัยเป็นคนพาล นับว่าเป็นสันดานของ “คนเลว” โดยแท้เดินให้สุดซอยหรือถอยให้สุดทางก็ยังสุดโต่งอยู่อย่างนั้นทางสายกลางควรเริ่มต้นที่ สัมมาทิฐิ “เห็นถูกต้อง” ร่วมกัน จึงจะเป็นทางสู่อริยมรรคที่ไม่เสื่อมอีกต่อไปเป็นผู้นํามีอํานาจ “สูง” เทียมฟ้า

ใช่ว่าจะมี “ใจ” ที่สูงด้วยคุณธรรม เป็นชาวนาที่อยู่ “ต่ํา” บนพื้นปฐพี ใช่ว่าจะไม่มีบุญความ “ดี” ที่สูงเลิศล้ําหากไม่มีทุกข์ คงไม่รู้หรอกว่า “สุข” มันมีค่ามากแค่ไหนหากไม่ห่างไกลจากพ่อแม่ คงไม่รู้หรอกว่า “รักแท้” มันซ่อนอยู่ที่ใด

“ชีวิตที่ใช้กับงานที่ชอบ” ๑. ได้เกิดในครอบครัวยากจน ๒. ได้สร้างฝันตนด้วยการศึกษา ๓. ได้มีเวลาทํางานในสิ่งที่ชอบ ๔. ได้ตอบบุญแทนคุณแผ่นดิน ๕. ได้โบยบินท่องธรรมยาตรา ๖. ได้ดํารงชีวาอยู่อย่างพอเพียง ๗. ได้สะสมเสบียงบุญวันละนิด ๔. ได้ฝากข้อคิดข้อธรรมสะกิดใจ ๓. ได้เตรียมตัวตายเสียก่อนตาย“ทําดี” ไม่หยุด คือ ที่สุด “ชัยชนะ”

The “station” is the destination of life for everyone. Human life is the same. Not every age “old” ambassador of the world

 1. Youth ambassadors, ambassadors of youth who convey goodness to world peace building 2. Ambassadors of the kings who take their messages abroad 3. Diplomatic ambassadors who bring dharma of the Buddha to announce 4. Diplomatic ambassadors Of the ordinary doctrine of life warns people not to be careless 5. angels of Yama, who lead the dead to the throne, waiting for a foolish, intelligent decision
 2. If a person has a large position Be more careful because the wickedness of evil may turn the “hidden lust” in power back to a serious evil device. And causing destruction to the world as much as possible. Therefore, “Be careful” This kind of intelligence is near “good people”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่