ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยเจอปัญหาเมื่อต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จนเกิดความหลงใหลและสนุกสนานจนอยากพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่เรียนรู้ให้กลายเป็นทักษะและความสามารถ

หลายครั้งเราอาจถูกถามว่าเราควรฝึกพัฒนาตนเองอย่างไร ทั้งๆที่เราตั้งใจและตั้งใจจริงที่จะทำให้สิ่งที่เรียนรู้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

หรือแม้แต่การฟื้นฟูความสามารถที่หายไปนานให้กลับมาดีเหมือนในอดีตลองฝึกฝนกับ 7 วิธีเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ และทักษะและความสามารถที่คุณต้องการจะได้รับการพัฒนาเร็วขึ้นตามลำดับ

เมื่อพูดถึงการฝึกฝนความสามารถอย่าถามตัวเองว่าคุณใช้เวลาฝึกฝนมากพอหรือยัง แต่ถามตัวเองว่าจำนวนครั้งการฝึกเพียงพอที่คุณจะเก่งขึ้นได้หรือไม่

โปรดทราบว่าคุณภาพของการฝึกอบรมไม่ได้วัดจากเวลาที่ใช้ในการฝึก แต่เป็นจำนวนการฝึกซ้ำ ๆ จนกว่าจะชำนาญต่างหากเช่นอย่าตั้งเป้าว่าจะฝึกให้ทำวันละ 1 ชั่วโมง แต่ตั้งเป้าว่าจะฝึกวันละ 5 รอบแทนเป็นต้น

Many times we may be asked how we should develop ourselves. In spite of our determination and determination to rapidly improve what we learn.

Or even restore a long lost ability to be as good as it was in the past, try practicing with 7 methods to improve your skills. And the skills and abilities you need will be developed faster accordingly.

When it comes to training your abilities, don’t ask yourself if you’ve spent enough time practicing. But ask yourself if the number of training sessions is enough for you to become better.

Please note that the quality of training is not measured by training time. Rather, it is the number of repetitions until you have mastered it.For example, don’t aim to do it for one hour a day, but aim to practice 5 rounds a day instead.

Wants to be a smart person who is more successful in many areas than anyone else. They need to develop themselves many times more than others and have different qualities than others. Grew up in a well-off family If there are good qualities as well Will go even further Develop yourself faster, but not always there Successful people who come from poor families. There are many examples

ลืมปัจจัยเรื่องเวลาไปซะ

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่