เปลี่ยนความคิด

แค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนตาม

หลายคนต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและ เปลี่ยนความคิด อยากมีความสุขมากขึ้นอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้น แต่เพื่อให้ได้บางคนไปในทางที่ผิด ให้ความสนใจและไปในทางที่ผิดหลงทางไม่เข้าใจใช้ทางลัดคิดว่าสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องง่ายที่จะได้รับเพียงแค่เปลี่ยนไปกินอาหารที่สะอาดไปโรงยิมไปออกกำลังกายหรือต้องการมีความสุขแค่เปลี่ยนงานหนี เจ้านายเก่ารับเงินเดือนสูงขึ้น

และในที่สุดก็พบว่าเส้นทางที่เลือกมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุข เรายังต้องพบกับเจ้านายคนเดิม เราต้องอดทนกินอาหารที่ไม่ชอบ ต้องออกกำลังกายเพียงเพราะต้องการลดน้ำหนักสามารถทำได้ไม่นานความตั้งใจจะค่อยๆหายไปกลับไปกินแบบเดียวกันกลับมาทำแบบเดิม

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ปลายทาง แต่ในขั้นตอนคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่เรากำลังจะไปแทนที่จะค้นหาความสุขจากปัจจัยภายนอกเราควรรู้เพื่อค้นหาความสุขจากภายใน ความสุขในจิตใจของเรามันจะทำให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราในแบบที่เราคิด

ความสุขจะไม่เกิดขึ้นจากร่างกาย แต่ความสุขนั้นมาจากการรักตนเองอย่างที่เราเป็นบางคนไม่ชอบตัวเองเพราะรูปร่างหน้าตาไม่ดี และอยากจะเปลี่ยนเพราะคิดว่าถ้ามีรูปลักษณ์ที่ดีก็จะทำให้คุณมีความสุขสาเหตุความภาคภูมิใจรักตัวเองและมีคนรัก

เราไม่ชอบที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่เราเป็น ช่วยให้เราใช้ทางลัดเพื่อช่วยให้เราหนีจากความเป็นจริง เปลี่ยนความคิด เพื่อที่จะหลบหนีจากจุด A ไปยังจุด B โดยเร็วที่สุด

แต่การเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเริ่มจากที่ที่เราอยู่เช่นเดียวกับ Google Maps หากเราต้องการไปยังปลายทางของเราสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้คือเราอยู่ที่ไหนเราต้องรู้จักตัวเอง ก่อนค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง

เปลี่ยนความคิด

Just change your mind and life will change accordingly.

Many people want to change themselves and Change of mind Want to be more happy, want to have a more complete life But in order to get somebody to go wrong Pay attention and go the wrong way, get lost, don’t understand, take shortcuts,

think that good health is easy to get, just change to eat clean food, go to the gym, go to exercise or just want to be happy. Yon Escape Old masters get higher salaries.

And finally, finding that the chosen path does not make us happy. We still have to meet with the same boss. We must be patient and eat what we don’t like. Have to exercise just because you want to lose weight, can not do so long, the intention will gradually disappear, go back to eat the same way, come back to do the same.

Important things are not at the destination. But in the process, it is the change that occurs on the way that we are going, instead of searching for happiness from external factors, we should know to find happiness from within. The happiness in our minds will make us change our lives the way we think.

Happiness will not happen in the body. But happiness comes from loving oneself as we are. Some people don’t like themselves because of their bad appearance. And want to change because thinking that having a good appearance will make you happy. Cause Pride, love yourself and have love.

We don’t like not accepting who we are. Help us use shortcuts to help us escape from reality. Change of mind In order to escape from point A to point B as soon as possible.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่