เป็นให้ดี

เป็นให้ดี

เป็นให้ดี ทำอะไรก็ต้องคิด
เป็นผู้นำ เห็นอะไรก็ต้องพิจารณา เป็นบรรพชิต พูดอะไรก็ต้องระวัง
เป็นครูบาอาจารย์ ไปที่ไหนก็ต้องแคร์หมูดน เป็นดาราคนดัง เป็นประชาชน
อาชีพอะไรก็ต้องเคารพกติกา เป็นบุตรธิดา
อยู่ที่ไหนก็ต้องกตัญญูพ่อแม่ เป็นคนดีเท่ พูดคิดทำอะไรก็ต้องมีสติ คิดไรก็ต้องรอบครอบ อย่าไปเอาเปรียบสังคมรอบตัว ไม่งั้นจะทำให้เราอยู่โดยแบบไม่มีความสุข อยู่ยาก หัดเก็บออมไว้ใช้ในยามที่จำเป็น หัดรอบครอบในการใช้เงิน ควรมีระเบียบในการใช้เงิน ใช้แบบไม่ฟุ่มเฟือย จะได้มีเงินเก็บเยอะ

เป็นให้ดี

Be well
  Whatever you have to do
  Be a leader
  Anything you see must be considered.
  Be ordained
  Be careful what you say.
  Is a teacher
  Wherever you go,

you have to care about pork.
  A celebrity
  Is a citizen
  Any profession must respect the rules.
  Is a daughter
  Where to live is gratitude to the parents.
  A good person
  Speaking, thinking and doing things must be mindful

Being good, doing whatever, must think.
 Being a leader, seeing what you have to consider, becoming a leader, saying what you have to be careful of
 Is a teacher Wherever you go, you have to care about pork. Be a celebrity, be a public
 Any profession must respect the rules as children and daughters.
 Wherever you are, you must be grateful. Your parents are good, cool, talk, think and do. Think about it, it must be around. Don’t take advantage of the society around you. Otherwise it will make us to live without being unhappy and difficult to learn to save when needed. Practice around family in spending money There should be regulations for money usage. Use without extravagance In order to have a lot of savings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่