มีเสมือนหนึ่ง

ความเป็นจิงที่เปรียบเสมือนการดำรงชีวิต

มีเสมือนหนึ่ง ว่ามีลมหายใจ เสมือนหนึ่งว่า “เป็นวันสุดท้ายของชีวิต” มีเมตตาลิขิต

มีเสมือนหนึ่ง

มีเสมือนหนึ่ง ว่าโลกทั้งผองพี่น้องฉัน มีเพียรมุ่งมั่น 1 ๆ เสมือนหนึ่งว่า “งานทุกชิ้นเป็นงานชิ้นเอก,

มีตัวตนเล็ก ๆ เสมือนหนึ่งว่า “เพชรน้ําหนึ่งในโคลนตม” มีอารมณ์นึ่ง

เสมือนหนึ่งว่า “ภูเขาศิลาไม่ไหวด้วยแรงลม” มีความคิดคม

เสมือนหนึ่งว่า “อาวุธลําเลิศซ่อนเก็บในฝัก
มีความรัก

เสมือนหนึ่งว่า “น้ําเปล่าที่มีค่าบริสุทธิในตัว” มีความกลัวบาป

เสมือนหนึ่งว่า “อสรพิษร้ายคอยฉกกัด” มีปัญญารู้ชัด

เสมือนหนึ่งว่า “อาทิตย์ส่องโลกให้สว่างไสว”
“ตระหนักรู้ว่า” ตระหนักรู้..ความตายว่า

“เป็นความจริงที่หนีไม่พ้น” ตระหนักรู้ สิริมงคลว่า “เป็นสิ่งที่ทําเองไม่ใช่ดลบันดาล”

ตระหนักรู้หน้าที่งานว่า “เป็นกิจต้องทําด้วยเพียรขยัน”

ตระหนักรู้ การแบ่งปันว่า “เป็นเมตตาธรรมคําจนสังคม” ตระหนักรู้ลมหายใจว่า

“เป็นสมบัติอันล้ําค่าของสรรพสัตว์” ตระหนักรู้วัฒนธรรมว่า “เป็นสิ่งดีงามพึงสืบสานไว้ชื่นชม”

ตระหนักรู้ อุดมการณ์ว่า “เป็นหลักที่ควรมีควรใช้ในชีวิต”

ตระหนักรู้ ความผิดว่า “เป็นเครื่องเตือนภัยให้มีสติทุกขณะ

ตระหนักรู้..พระรัตนตรัยว่า “เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของมนุษย์

Being like living
As if having breath as if “It is the last day of life.”

Have one That the whole world, my brothers and sisters With diligence and determination 1 as if “Every piece is a masterpiece,

With a small self as if “One diamond in the mud” is steamed

As if “Sila mountains can’t be driven by the wind.” There is a sharp idea.

As if “Excellent weapons hidden in the pods
In love

As if “Water with a purity.” Fear of sin.

As if “Malignant serpent to bite” with intelligence

As if “The sun shines to the world.”
“Realize that” awareness .. death that

“The truth that is inevitable” recognizes the auspiciousness that “It is something that does not act itself.”

Realize the duties that “It must be done with diligence.”

Realize that sharing “Being a compassionate word until society.” Breathing awareness that

“A precious treasure of animals.” Cultural awareness that “It is a good thing to inherit and admire”

Realize the ideology that “is the principle that should be used in life”

Realize the guilt that “is a warning device for every moment of consciousness

Realize .. The Triple Crown “Is a true refuge for human beings

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *