หมันแสวงหา

แง่คิดข้อส่งสัยใรการกระทำการความยากของมนุษย์

หมันแสวงหา ความรู้ เป็นอยู่ด้วยเมตตา ไม่หลงบ้าวัตถุนิยม ฝึกชื่นชมตนเอง

หมันแสวงหา

หมันแสวงหา ไม่เป็นนักเลงอบายมุข สนุกคิดอย่างสร้างสรรค์ มีแล้วแบ่งปันคนอื่น

ไม่หลงตื่นข่าวมงคล พัฒนาตนอยู่ร่ําไป ทําใจให้เย็นตลอดเวลา

“ขอบคุณที่สอนให้” ขอบคุณพระพุทธเจ้า ที่สอนให้เห็นทางไปสู่การดับทุกข์

ขอบคุณพระธรรม ที่สอนให้ดําเนินชีวิตด้วยตื่นรู้เบิกบาน ขอบคุณพระสงฆ์

ที่สอนให้บําเพ็ญตนเป็นนาบุญของโลก ดูต่อ เพราะกตามติดขอบคุณในหลวง

ที่สอนให้ปวงชาวไทยอยู่อย่างพอเพียง ขอบคุณพ่อแม่ ที่สอนให้รู้จักรักแท้ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ขอบคุณครูอาจารย์ ที่สอนให้ปลูกปัญญาหล่อเลี้ยงชีวิต ขอบคุณทุกศาสนา

ที่สอนให้เว้นชั่วทําดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ขอบคุณมิตรสหาย…

ที่สอนให้กินอิ่มนอนอุ่นมีสมดุลชีวิต ขอบคุณนักการเมือง

ที่สอนให้ดูทุกบทตอนคือฉากละคร ขอบคุณนวัตกรรมไอที ที่สอนให้ชิมลองยุคพระศรีอาริย์

ขอบคุณกายใจ… ที่สอนให้เรียนรู้ทุกข์อยู่อย่างสุขทุกขณะ ขอบคุณสรรพชีวี…

ที่สอนให้โลกนี้ “ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว”

Concept, sentiment, action

Barren seeking knowledge, living with compassion Do not be mad about materialism Practice admiring oneself

Barren sought not to be a vicious gangster. Fun, creative thinking Have already shared other people

Not waking up auspicious news Develop themselves Keep your mind cool all the time

“Thank you for teaching.” Thank you, Lord Buddha. That teaches us the way to cessation of suffering

Thank you Taught to live life with awakening Thank you to the monks

Who taught him to be the merit of the world. Keep watching. Follow with thanks to the King.

That teaches all Thai people to be sufficiently grateful to their parents for teaching true love without ever deteriorating

Thank you teacher That teaches to grow wisdom to nourish life Thank you to all religions

That teaches to refrain from doing good, beginning with ourselves Thank you friends …

That teaches to eat full, warm sleep, have a balanced life Thank you politicians

That teaches to watch every episode, the episode is a drama Thanks to IT innovations That is taught to try the era of Phra Sri Ari

Thank you … That teaches to learn how to live happily every moment Thank you.

That teaches this world “Not only us alone”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *