สิ่งที่ควร

สิ่งที่ควรหรือสิ่งที่คู่ควรควรรู้หรือควรทำ

สิ่งที่ควร เกรง คือ บาป สิ่งที่ควรทราบ คือ ปัจจุบัน สิ่งที่ควรแบ่งปัน คือ น้ําใจ

สิ่งที่ควร

สิ่งที่ควร ให้ คือ อภัยธรรม สิ่งที่ควรกระทํา คือ ความดี สิ่งที่ควรหนี้ คือ คนพาล

สิ่งที่ควรสงสาร คือ วิบากกรรม สิ่งที่ควรจํา คือ บุพการีชน สิ่งที่ควรหลุดพ้น คือ ความทุกข์

สิ่งที่ควรประยุกต์ คือ การรู้ทัน สิ่งที่ควรสําคัญ คือ ไม่มีอัตตา สิ่งที่ควรแสวงหา คือ กุศลทั้งปวง

สิ่งที่ควรห่วงใย คือ พ่อแม่ สิ่งที่ควรเผื่อแผ่ คือ ความรัก สิ่งที่ควรเว้นวรรค คือ ความวุ่นวาย

สิ่งที่ควรสบาย สิ่งที่ควรมีใช้ สิ่งที่ควรเลิศล้ํา คือ จิตใจ คือ เมตตาธรรม คือ ปัญญาวิมุตติ.

“ผิว่า…จะได้” ผิว่าไปเที่ยวโลกกว้าง “จะได้สร้างครูชื่อประสบการณ์”

ผิว่า เป็นซูเปอร์สตาร์ “จะได้นําพาความดังมาทําความดี”

ผิว่า ร่ํารวยเป็นเศรษฐี “จะได้มีเงินสร้างประโยชน์แก่พหูชน”

ผิว่า เรียนจบมหาวิทยาลัย “จะได้ใช้ความรู้เลี้ยงดูพ่อแม่
ผิว่า…ความตายมาพราก “จะได้ปิดฉากโรงละครชีวิต” ผิว่ามิจฉาทิฐิมาเยือน

“จะได้ย้ําเตือนตนไม่ประมาท” ผิว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง “จะได้รู้ซึ้งถึงคําว่า ฝันไป”

“เบิกบุญในงาน เบิกบานในชีวิต”

What should or should be worth knowing or should do

The thing that should be feared is sin. What you should know is that the present thing that should be shared is the heart.

The thing that should be given is forgiveness. The thing that should be done is good.

Things that should be pity is karma. Things that should be remembered are parents. What should be released is suffering.

The thing that should be applied is cognizance of what should be important. There is no ego. What should be sought is all charity.

What should be concerned is parents. The thing that should be generous is love. The thing that should be spaced is chaos.

Things that should be comfortable What should be used What should be excellent is that the heart is compassion, wisdom, liberation.

“Caesar … will get” the skin to travel the world wide. “Will create a teacher named experience”

The skin is a superstar. “Will bring goodness to do good”

Rich woman is rich “There will be money to benefit the people.”

Ladies graduated from university. “Will use knowledge to care for parents
Caesar … Death came “Will end the life theater”

“Will be reminded of not being negligent” “Will know the words of dreams”

“Merit in the event Joy in life “

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *