จงตั้งสติว่า

หากบรรจบไฟฟ้าดับเปรียบเหมือนสติที่ขาด

จงตั้งสติว่า “ถึงเวลาย้อนกลับสู่ธรรมนิยาม” หากเห็นเขาแห่หามศพ จงตั้งสติว่า “นั่นคือจุดจบของการเดินทาง”

จงตั้งสติว่า

จงตั้งสติว่า หากพบวรรณะที่แตกต่าง จงตั้งสติว่า “ทุกอย่างนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แท้” หากได้ยินแตรเสียงดังจงตั้งสติว่า

“นั่นเป็นมนต์ขลังแห่งมหาภารตะ” หากเจอสมณะต่างนิกาย จงตั้งสติว่า “ทางมากสายแต่ปลายทางหนึ่งเดียว”

หากไปเที่ยวแล้วถูกหลอก จงตั้งสติว่า “ไม่ออกจากบ้านก็ไม่รู้รสชาติชีวิต” หากจิตใจหมดที่พึ่งอาศัย จงตั้งสติว่า

“ใบบุญพุทธะคือสรณะอันแท้จริง”เอ่ยปากทําดีสักกี่พันครั้ง “ก็ไม่มีพลัง” เท่ากับลงมือทําเดี๋ยวนี้“เห็นอะไรใต้ต้นโพธิ์”

เห็นธรรมชาติ อันร่มเย็นของต้นโพธิ์ เห็นความเพียร อันเอกโขของมหาบุรุษ เห็นปัญญา อันเลิศสุดของพุทธศาสดา

เห็นศรัทธา อันงดงามของพุทธบริษัท เห็นแผ่นดิน อันอุบัติของสังเวชนียสถาน เห็นสายธารบุญ อันนําพามงคลของชีวิต

เห็นสมองคิด อันวิจิตรสร้างของมหาเจดีย์ เห็นสถานที่ อันหลอมใจของพระพุทธเมตตา เห็นอริยธัมมา

อันสูงสุดของพระพุทธศาสนา“ไปทําไม ณ พุทธภูมิ” ไปตามรอยบาทพระพุทธศาสดา ไปศึกษาประวัติศาสตร์พุทธสถาน

ไปดูงานศาสนกิจพระธรรมทูตไทย ไปฝึกกายฝนใจบนเส้นทางอารยธรรม ไปบําเพ็ญบุญสร้างบารมีหนุนเสริมชีวิต ไปตัดพิษทุกข์เสริมสุขดีถึงนิพพานเอย

If converging power outage

Consciously say, “It’s time to go back to Dhamma.” If you see him carrying a funeral

Be aware that if you find a different caste, be aware that “everything is nothing perfect.” If you hear a loud horn, think:

“That is the magic of the Mahabharata.” If you find a different Buddhist sect, set it aside as “the very way, but one destination.”

If you are tricked into traveling, compose “Don’t leave home without knowing the taste of life.”

“The Lord Buddha is a true worshiper,” said how many thousand times he had done. “There is no power” as do now. “See what under the Bodhi Tree”

See the peaceful nature of the Bodhi tree See perseverance The great master of the great men saw the greatest wisdom of the Buddha

Seeing the beautiful faith of the Buddhists, seeing the land that emerged from this place Saw the stream of merit Which leads to the auspiciousness of life

Saw the exquisite thinking of the Maha Chedi, saw the place where the heart melts Noble

The highest point of Buddhism “Going to do the Buddhist landscape” along the path of the Buddha. Went to study Buddhist history

Went to see the religious mission of the Thai mission Going to practice the mind rain on the path of civilization Go to perform merit making, merit, enhance life To cut the poison, suffering, and happiness to Nirvana

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *