มารับดีเข้าตัว

อย่า.. เอาทิฐิเห็นแก่ตัว

มารับดีเข้าตัว โยนชั่วให้คนอื่น “งานต้องคน” ระดับใจ ต้องชี้ให้เขาสุขสบาย ระดับกาย ต้องทําให้เขาต้องถูก ระดับจมูก

มารับดีเข้าตัว

มารับดีเข้าตัว ต้องสอนให้เขาเห็นค่า ระดับตา ต้องสร้างให้เขาเห็นดู ระดับหู ต้องพูดให้เขาฟังยิน ระดับลิ้น

ต้องปรุงให้เขาชิมลอง “วาเลนไทน์-วาระธรรม” รักพระพุทธเจ้า ให้นําธรรมะไปปฏิบัติ รักพระมหากษัตริย์

ให้เทิดทูนเข้าใจเข้าถึงพัฒนา รักบิดรมารดา ให้ตอบบุญแทนคุณท่าน รักครูบาอาจารย์ ให้หมั่นเรียนรู้อย่างฉลาด

รักประเทศชาติ ให้สมานฉันท์สามัคคี รักประเพณีวัฒนธรรม ให้สํานักส่งเสริมสืบสาน รักลูกหลานเหลน

ให้เน้นอบรมบ่มพฤตินิสัย รักเพื่อนมิตรสหาย ให้ใช้น้ำใจรักษาไมตรี รักสามีภรรยา ให้ทําหน้าที่ให้ถูกต้อง

รักญาติพี่น้อง ให้ปรองดองเอื้อแบ่งปัน รักสรรพสัตว์ชีวี ให้ปรารถนาดีมีเมตตา รักธรรมชาติโลกา

ให้ร่วมอนุรักษ์ช่วยหวงแหน รักแฟนสุดที่รัก ให้เข้าใจอภัยกันและกัน รักตัวเราเองนั้น

ให้สําคัญดูแล ณ กายใจ“ได้เสียอะไรเมื่อมาอินเดีย” หากมาอินเดียแล้วถูกห้าม จงตั้งสติว่า “พยายามอีกนิดชีวิตนี้อยู่ไม่นาน”

หากขอทานซื้อตามตอม จงตั้งสติว่า “บุญเรายังหอมให้เขาได้ชื่นชม” หากเจออารมณ์ไม่ถูกใจ

จงตั้งสติว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา” หากเข้าห้องน้ําข้างถนน จงตั้งสติว่า “ได้นาทีมงคลปลดทุกข์พบสุขทันตา” เพาะชําความคิด

Don’t .. take pride in selfishness

Come to get good Throwing evil for others to “work, need people” at the heart level, must point him to the comfort of the body, must make him to be at the nose level.

Come to get good Must teach him to see the eye level, must create for him to see the ear level, must speak for him, hear the tongue level

Must cook for him to try “Valentine – Dharma” Love Buddha To practice Dharma Love king

To appreciate and understand, to develop and develop the love of the mother Love teacher To learn wisely

Love nation To reconcile unity Love tradition For the Bureau of Extension Love great-grandchildren

To focus on training for behavior Love friends To use the spirit to maintain goodwill, love the husband and wife, to act properly

Love relatives To reconcile Love life To have good wishes and mercy Love nature

To help preserve and cherish Love my beloved girlfriend To understand and forgive each other Love ourselves

Pay attention to the body and mind. “What interests you when you come to India?” If coming to India is forbidden. Consciously say “Try a little more this life will not last long.”

If begging to buy according to the toms, be mindful that “Our favors are still fragrant for him to admire”.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *