สร้างพระภายใน

สร้างพระภายนอกจักเจริญยิ่งด้วยศรัทธา

สร้างพระภายใน .จักเจริญยิ่ง “ด้วยปัญญา” “๑ โอกาส ๑ ชีวิต ศ ความดี”

สร้างพระภายใน

สร้างพระภายใน ๑. เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ๒. เป็นนักเรียนที่ดีของคณคร ๓. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ๔. เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ๕. เป็นพสกนิกรที่ดีของในหลวง ๖. เป็นสามเณรที่ดีของพระอาจารย์ ๗. เป็นศาสนิกที่ดีของพระพุทธศาสนา ๔. เป็นพี่น้องที่ดีของสรรพสัตว์ ๔. เป็นคนที่ดีของโลกเอาสังขารของเขามาเป็นอาจารย์ของเรา พิจารณาเพ่งดูให้เห็น “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

มันไม่เที่ยงแท้ มันเป็นรังแห่งทุกข์มันไม่มีอะไรเป็นของเรา ขันธ์ทั้ง ๕ มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้ๆ แล้วเราจะแสวงหาอะไรนักหนา

มรณาพรากจากไปก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างเลย “ปล่อยวางเสียบ้าง จะได้ว่างวางเป็น”ใครเห็นทุกข์แล้วสุขได้ ย่อมเป็นสุขที่ชอบธรรมแท้ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

สุข..ก็ไม่ใช่ของเรา สุขและทุกข์ ไม่ใช่ของผู้ใดเลย มันเป็นธรรมชาติ “เป็นธรรมดา” เช่นนั้นเฉยๆ เพราะเราไม่รู้ตามเป็นจริง

จึงหลงเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ แล้วเอาใจไปยึดติดถือมั่นสรรพสิ่งว่า “ของเราๆ”ดังนกเขาที่ร้องว่า “ของกๆ” สุดท้ายเราก็เลยสุข แล้วเราก็เลยทุกข์ ทุกข์ ไม่ใช่ของเรา

Create an external monk to be more prosperous with faith.

Create an inner monk . To be more prosperous “with wisdom” “1 chance 1 life, goodness”

Create an inner monk 1. Be a good child of parents Good novice of the Master 6. Being a good monk of Buddhism 4. Being a good sibling of all beings 4. Being a good person of the world, bringing his body to be our teacher Considering the view that “every vanity is imprisoned”

It’s not true It is the nest of suffering. There is nothing that belongs to us. All 5 of them have happened and have been extinguished. And what shall we seek?

Someday departed and couldn’t take anything. “Leave some Can be placed as “who can see suffering and happiness Surely happy, righteous, true, not our suffering

Happiness .. is not ours. Happiness and suffering are not of anyone. It is natural, “as usual” like that, just because we don’t know what is true.

So often misunderstood Then appeaseed to hold on to the things that “Ours”, as a dove that sings “Let’s be fooled”, finally we are happy. And we are suffering, not ours

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *