มีจิตอาสาดี

ชีวิตดีเพราะมี ๗ สํา

มีจิตอาสาดี ไม่เห็นแก่ตัวต่อสังคม ๑. สํานึกดี ๒. สํานวนดี มีแรงบันดาลใจด้วยถ้อยคํานําทาง

มีจิตอาสาดี

มีจิตอาสาดี  ๓. สําราญดี มีจิตใจเบิกบานทุกที่ทุกคนทุกงาน ๔. สําคัญดี มีความรักต่อครอบครัวเป็นที่หนึ่ง

๕. สํานักดีมีความกตัญญูต่อสํานักที่ให้ปัญญา 5. สําเร็จดี มีความมุ่งมั่นต่อความสําเร็จในชีวิต ๗. สํารวมดี มีเวลาพากายใจสู่มุมสงบพบธ328

“ก็คือ”ใกล้ที่สุด ก็คือ ดวงตา หาที่สุด ก็คือ คําตอบ ชอบที่สุด ก็คือ อิสระ ชนะที่สุด ก็คือ ตนเอง เก่งที่สุด ก็คือ ปัญญา มีค่าที่สุด ก็คือ ความรัก หนักที่สุด ก็คือ ความทุกข์ สุขที่สุด ก็คือ จิตใจ

ไกลที่สุด ก็คือ นิพพาน หวานที่สุด ก็คือ “รอยยิ้ม”
ทํางานของเราให้ดีที่สุด โดยไม่หวังรางวัลอื่นใดเป็นสิ่งตอบแทนหรือแม้นใครจะว่ายังไงก็ตาม

เราก็ต้องวางใจของเราให้สูงกว่าสิ่งเหล่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนก็ต้องการเพียงแค่ “เป็นอยู่อย่างง่ายๆ และจากไปอย่างสบายๆ”

หากมัวแต่คิดว่า “ทําไม่ได้” ชาตินี้ทั้งชีวิตอาจ “ไม่ได้ทํา” อะไรเลยก็ได้ ขอให้มุ่งมั่นขยันทํา ฝึกฝนทัมม์ ปฏิบัติธรรม แล้วมีใจมุ่งหวัง เรียนรู้จอจดไม่ท้อแท้ถดถอย

คอยสอดส่องหาทางสู่ความสําเร็จ ทําเช่นนี้อยู่ร่ําไปไม่นาน “ต้องทําได้” แน่นอนร้อยล้าน “ลมหายใจ” ที่ผ่านพ้น ย่อมมีอุปสรรค ขวากหนาม คําหมินที่ทิมตํา

Good life because there are 8
There is a good volunteer spirit, not selfish to society. 1. Good conscience 2. Good numbers are inspired by words.

3. Pray Dee, have a joyful heart everywhere, everyone, every job 4. Important

5. The Office is good with gratitude to the office that gives wisdom

“That is,” the closest is the most sought-after eyes. The most favorite answer is freedom. The ultimate winner is the most talented person. The most valuable wisdom is that the heaviest love is the most suffering.

The most distant is Nirvana. The most sweet is “Smile”.
Do our best to work Without expecting any other reward as a reward or even if anyone says anything.

 We must trust our higher than those things. Because in the end Everyone just needs “It’s easy. And go away comfortably “

If he thinks that “cannot”, this life may “not do” anything. He is determined to work diligently, practice, and practice his dharma. Learn the screen, don’t be discouraged, regressed.

Looking for a way to success Doing this for a long time, “must be done”. Of course, hundreds of millions of “breath” passes. There is an obstacle.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *