ประเทศไทย

วันพระของในประเทศไทย

ประเทศไทย หลังจากวันพระได้ถูกยกเลิกไม่ให้เป็นวันหยุดราชการ ทำให้วันพระที่กำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (เช่น วันพระไปตรงกับวันทำงานปกติ)

ประเทศไทย

ประเทศไทย ซึ่งคือหนึ่งในสาเหตุสำคัญในปัจจุบันที่ทำให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยห่างจากการเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันพระ

นอกจากนี้ ในประเทศไทยยังมีคำเรียกวันก่อนวันพระหนึ่งวันว่า วันโกน เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

“หน้าตา” อย่าให้อัปรีย์ หน้าที่อย่าให้บกพร่องเพราะหน้าทั้งสอง บ่งบอกถึงความเป็น “มืออาชีพ”ผู้นําทางการเมือง

หากคิดทําการใหญ่ ตัวตนต้องเล็กวิสัยทัศน์ต้องกว้างไกล อุดมการณ์ต้องมั่นคง ผลประโยชน์ในการอยู่ดีกินดีต้องตกอยู่กับประชาชน

ความดีอันทรงเกียรติของผู้นําอยู่ที่ว่า “สร้างอะไรไว้ให้ผู้คนชื่นชม” มีค่ายิ่งกว่า
“สร้างอะไรไว้ให้ตนเองสุขสม” งานที่ทําแล้วในอดีต ให้จดจํา งานที่ทําอยู่ในปัจจุบัน ให้จอจด งานที่จะทําในอนาคต ให้จดจ้อง ทําทุกงาน อยู่ทุกกาล ให้ถูกต้อง“ด้วยสติบริหารในธรรม” “มองไทยแล้วเห็นทาง”

In Thailand, after the Buddha’s day has been canceled, it is not a public holiday. Makes most of the holy days that are set according to the lunar calendar are inconsistent with the commonly used calendars (such as the Buddha’s day to the normal working day)

In Thailand, which is one of the most important causes that currently make Buddhists in Thailand away from entering the temple to make merit in Phra

In addition, in Thailand there is a day before the day of the day that the day shouted because normally on the 14th day of the evening before the full moon night 15 is a tradition of monks in Thailand to shave me today.

“Look”, don’t be damned. Duties not to be impaired because both pages Indicates the “Professional” political leader

If thinking of doing big things The person must be small. The vision must be far-reaching. Ideology must be stable The benefit of living well must be with the people.

The good dignity of the leader is that “Build something for people to appreciate” is more valuable
“Create something for yourself, be happy.” The work that has been done in the past is to remember the work that is currently done. Keep the screen of the work to be done in the future. Keep every work, every time to be correct. “Looking at Thailand and seeing the way”

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *