พุทธพลิกธรรม

การเข้าถึงธรรมด้วยการการประพฤติธรรม

พุทธพลิกธรรม นั้นแตกขยายหลายประการ เช่น

พุทธพลิกธรรม

  • ๑. พลิกหลักความเห็น ด้วยสัมมาทิฐิ
  • ๒. พลิกหลักความคิด ด้วยสัมมาสังกัปปะ
  • ๓. พลิกหลักเจรจา ด้วยสัมมาวาจา
  • ๔. พลิกหลักพฤติกรรม ด้วยสัมมากัมมันตะ
  • ๕. พลิกหลักอาชีพ ด้วยสัมมาอาชีวะ
  • ๖. พลิกหลักความเพียร ด้วยสัมมาวายามะ
  • ๗. พลิกหลักสติด้วยสัมมาสติ
  • ๘. พลิกหลักสมาธิด้วยสัมมาสมาธิ

พุทธพลิกธรรม หลังจากนั้น พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะสืบมา โดยจะเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปประชุมกันฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ที่วัดในประเทศไทยปรากฏหลักฐานว่าได้มีประเพณีวันพระมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

วันพระในปัจจุบัน คงเหลือธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แต่เฉพาะประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท เช่น ศรีลังกา,พม่า,ไทย,ลาวและเขมร(ในอดีตประเทศเหล่านี้ถือวันพระเป็นวันหยุดราชการ)

โดยพุทธศาสนิกชนเถรวาทนับถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะถือโอกาสไปวัดเพื่อทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาอาจถือศีลแปดหรือศีลอุโบสถในวันพระด้วย นอกจากนี้ชาวพุทธยังถือว่าวันพระไม่ควรทำบาปใด ๆ

โดยเชื่อกันว่าการทำบาปหรือไม่ถือศีลห้าในวันพระถือว่าเป็นบาปมากกว่าในวันอื่น

Buddhaphattham is different in many ways.

1. Turn the opinion With views
2. Flip the idea With the right minded
3. Turn over negotiation principles With right speech
4. Turn over behavioral principles With right
5. Turn professional principles With livelihood
6. Flip the perseverance principle With right and right
6. Turn the mindfulness with mindfulness
7. Flip the meditation principles with concentration

Buddhism flipped Dharma after that, Buddhists then took the day as a Sabbath. It will be an important day for Buddhists to come to listen to sermons from monks at temples in Thailand. Evidence shows that there has been a Buddhist tradition since the Sukhothai period.

Present day Remaining in practice only in countries that respect Theravada Buddhism, such as Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos and Cambodia (in the past, these countries held the Buddha’s day as a public holiday)

By Theravada Buddhists respect that today is an important day to take the opportunity to go to the temple to make merit, offering food to monks and listening to sermons For those who are strict in Buddhism, may hold eight precepts or sacraments on the day of the Buddha. In addition, Buddhists still regard the Buddha’s day as not to sin.

By believing that committing sin or not holding the fifth day of the holy day is considered more sinful than the other day

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *