ห่วง

ห่วง ๘ บ่วงถ่วงผู้ปฏิบัติธรรม

๑. “ห่วง” เพราะกังวลสารพัดเพราะสกัดรอยรัวไม่อยู่ ๒. “หา” เพราะแสวงกิเลสจากภายนอกสู่ภายใน ๓. “หิว” เพราะใจอยากเพราะอดไม่ไหวทนไม่ได้ ๔. “โหย” เพราะถวิลหาแต่อดีตและคิดถึงแต่วันพรุ่ง ๕. “หวง” เพราะจิตยึดถือหลงยึดมันไม่รู้จักปล่อยวาง 5. “ห้าม” เพราะงดไม่เป็นเว้นไม่ได้ในกินกามเกียรติ ๗. “ห่าง” เพราะห่างครูบาอาจารย์ไกลจากพุทธธรรม ๔. “หาย” เพราะหายจากการ

ห่วง

“ห่วง” กําหนดจดจ่อต่อเนื่อง”- พระมหาอ้าย ธีรปัญโญดู“ร่ําเรียน” สรรพวิชาจากเขาเราเป็นได้แค่ “ลูกศิษย์ “รู้คิด” ผลิตทําด้วยตัวของเราเราเป็นได้ถึง “จอมยุทธ์” การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีพุทธนั้น ควรเริ่มต้นที่สํารวจพฤตินิสัยของตนว่า

๑ ปีที่ผ่านมาบกพร่องอะไรบ้าง ก่อนจะเริ่มต้นปีใหม่ก็ควรวางทิศทางชีวิตอีก ๑ ปี ว่าจะนํานาวาชีวิตไปสู่ฝังความสําเร็จอะไรอีกอาจส่งท้ายปีเก่าด้วยการ “ละเลิกสันดานเดิมริเริ่มนิสัยใหม่”หรือเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการ

“คิดดีทุกที่ พูดดีทุกคํา ทําดีทุกขณะ จึงเป็นการเคานต์ดาวน์ที่เข้าธรรมอย่างแท้จริง“๗ ห้องของชีวิต”๑. ห้องนอน ควรให้สบายโปร่งโล่งเหมาะในการพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มตื่น ๒. ห้องน้ํา ควรให้สะอาดปลอดภัยในการปลดทุกข์เก่าเพิ่มสุขใหม่เป็นประจํา ๓. ห้องอาหาร ควรให้เกิดสุขอนามัยชีวิตและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ๔. ห้องทํางาน ควรให้สะดวกต่อการทํางานอย่างรื่นรมย์ราบรื่นเรียบร้อย ๕. ห้องบันเทิง ควรให้สนุกสนานมนันทนาการตามกรอบวิถีครอบครัว ๖. ห้องพระ ควรให้สงบเป็นสัปปายะต่อการเจริญสติมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ๗. ห้องใจ ควรให้จิตตื่นรู้เบิกบานด้วยแสงแห่งพุทธธรรมอยู่ทุกโมงยาม

២០“ใช้ให้คุ้ม”ใช้ลมหายใจ ให้คุ้มค่า ใช้เงินตรา ให้คุ้มทุน ใช้บุญคุณให้คุ้มครอง ใช้มันสมองให้คุ้มหัว ใช้ตัวพึ่งตนให้คุ้มกัน ใช้หลักประกัน ให้คุ้มภัย ใช้ประชาธิปไตย ให้คุ้มชาติ ใช้อํานาจหน้าที่ ให้คุ้มสิทธิ์ แต่อย่าใช้ “ชีวิต” แบบ “คลุ้มคลั่ง”

២១นั่งสมาธิภาวนา อย่าปรารถนา “เห็น” อะไรอื่นเลยนอกจากเห็น “ความจริง” ที่ปรากฏอยู่ ตั้งอยู่ ดับอยู่อย่างนั้น นับว่าเป็นการเห็นที่ “วิเศษ” ที่สุดแล้ว

“๘ Cluttering the practitioners”
1. “Worried” because of all the worries because of not being able to extract marks. 2. “Finding” because of seeking the passion from the outside to the inside. 3. “Hungry” because the heart wants because it cannot be tolerated. And think of tomorrow . “Lost” because of missing from “Set to focus continuously” –

Phra Maha Ai Thirapunyo looks at “learning” from his department. We can only “disciples” know and think “produce with our own. that Should start with the survey of his behavior
1 year ago, what are the shortcomings? Before the beginning of the new year, the direction of life should be set for another year that will bring life to bury any success. May end the New Year by “Give up the original nature, start a new habit” or start the new year by “Thinking everywhere. Say good. Every word is good every moment. It is a count.
Downs that are truly justified

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *