เสน่ห์ของการคิดสั้นๆ 

เสน่ห์ของการคิดสั้นๆคํานําผู้เขียนสื่อความหมาย

เสน่ห์ของการคิดสั้นๆ ก็คือ การไม่ทันตั้งตัวได้คิดยาวๆ แต่การฝึกคิดสั้น ก็ใช้เวลาเดินทาง นานกว่าการคิดยาวเป็นไหนๆ
ลงทุนเพาะชําความคิด ผลผลิตที่งอกเงยออกมาจากสมอง กลับกลายเป็นต้นกอแห่งปัญญาน้อยๆ ความคิดแม้นไม่มีเสียง แต่สามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกได้ เพาะชําความคิดดีๆ ไว้ วันหนึ่งคนตายจากไป แต่ธรรมอยู่เป็นอมตะภาพหนึ่งภาพ สามารถบรรยายได้หลายร้อยพัน เรื่องราว อยู่ที่ว่าเราใช้ตาดูหรือใช้หูฟัง ทว่าทุกครั้งที่มองเห็นภาพ หรือฟังธรรมชาติพูดบ้าง ใจของเรามักสัมผัสความรู้สึก บางอย่างได้เสมอ

เสน่ห์ของการคิดสั้นๆ 

เสน่ห์ของการคิดสั้นๆ  อันความคิดมนุษย์นั้น ช่างเป็นสิ่ง มหัศจรรย์แท้ เพราะความคิดนี้สามารถผลิตต่อม ความสุขก็ได้ สร้างบ่อความทุกข์ก็ได้ สร้างแรง บันดาลใจให้คนเดินตามก็ได้ ถ้าจะเปรียบเพาะชํา ความคิด ก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งชื่อว่า “ต้นสัจธรรม เหล่ามนุษย์พากันค้นพบอยู่บนผืนนาโลก ต่างคน ก็เลือกเก็บเอาสิ่งที่ชอบ บางคนเก็บเอาเปลือก บางคน เก็บเอายอด บางคนเก็บเอากิ่ง บางคนเก็บเอาแก่น ทว่าผู้เขียนขอเลือกเก็บเอาเมล็ดพันธุ์มาเพาะชําไว้ บนผืนนาแห่งสติปัญญา คอยบ่มเพาะใส่ปุ๋ย วันละนิด รดน้ําจิตพรวนดินใจวันละหน่อย ด้วย หวังว่า “เพาะชําความคิดให้ชีวิตในวันนี้ จักผลิดอก ออกผลเป็นต้นปัญญาในวันหน้า”

ขอน้อมกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณ อาจารย์พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา และหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าคุณอาจารย์ผู้เป็น คุรุจีแห่งชีวิต ผู้เขียนเป็นหยาดเหงื่อที่ผ่านการเพาะชํา ศรัทธาและปลูกพันธุ์ปัญญาโดยตรงจากท่าน และท่านเป็นผู้ปั้นให้เป็นผลิตชนแบรนด์เนมจาก แผ่นดินพุทธภูมิโดยแท้

คํานําผู้เขียนเสน่ห์ของการคิดสั้นๆก็คือ การไม่ทันตั้งตัวได้คิดยาวๆ แต่การฝึกคิดสั้น ก็ใช้เวลาเดินทาง นานกว่าการคิดยาวเป็นไหนๆลงทุนเพาะชําความคิด ผลผลิตที่งอกเงยออกมาจากสมอง กลับกลายเป็นต้นกอแห่งปัญญาน้อยๆ ความคิดแม้นไม่มีเสียง แต่สามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกได้ เพาะชําความคิดดีๆ ไว้ วันหนึ่งคนตายจากไป แต่ธรรมอยู่เป็นอมตะ

ภาพหนึ่งภาพ สามารถบรรยายได้หลายร้อยพัน เรื่องราว อยู่ที่ว่าเราใช้ตาดูหรือใช้หูฟัง ทว่าทุกครั้งที่มองเห็นภาพ หรือฟังธรรมชาติพูดบ้าง ใจของเรามักสัมผัสความรู้สึก บางอย่างได้เสมอขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี พระนักปราชญ์แห่งยุคสมัย ผู้เป็น กัลยาณมิตรโดยธรรมที่เมตตาเขียนคํานิยม เพิ่มค่าควรต่อการชิมอ่านยิ่งนัก, คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ อาจารย์หมอผู้ใจงาม ยอมวางมีดหมอ แล้วมากะเทาะเลาะเนื้อจนทะลุถึงกระดูกสัจธรรม ขออนุโมทนาถ้อยคําของคุณสมพงษ์ วรรณภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญในวงการวิทยุโทรทัศน์และเป็นจอมยุทธ์ เขียนหนังสือปรัชญาชีวิตที่มาเติมคํานิยม ชวนเชิญ ให้หนังสือมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้น

ขออนุโมทนาสํานักพิมพ์ดีเอ็มจี โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ให้ความกรุณาไว้วางใจ เปิดโอกาสหนังสือ “เพาะชําความคิด” มาปลูกบน ผืนตาของนักอ่านทั้งหลาย ขอขอบคุณท่าน พระเอกชัย อรินทโม ที่เอื้อเฟื้อภาพจากคมเลนส์ ด้วยมุมมองส่องถึงแก่นธรรมะสาระภาพ

ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายจงอิ่มอุ่นกับการ ชิมชมภาพ และขอให้จิตซึมซาบถึงสรรพรสแห่งสัจธรรมในเพาะชําความคิดกันทุกคนเทอญ“เพราะรู้ว่าชีวิตมันสั้น และความดีแบ่งปันกันได้

Life is Journeyแต่ละวันชีวิตของคนเรา มักจะมีช่วงจังหวะการเดินทางของความคิดที่เกิดจากเห็นโลกภายนอกแล้วสะท้อนถึงความรู้สึก อันเป็นสัจธรรมภายในอยู่เสมอ“เพาะชําความคิดจึงเป็นผลผลิตจากการเดินทางของกายกับจิต แล้วกลายเป็นความคิดที่ตกผลึกดังเล่มนี้คําคิดทั้งหมดนี้โดยเจตนาประสงค์ ก็เพื่อพร่ําสอนตนเองให้เกิดการตระหนักรู้ในสัจธรรมอย่างรู้เท่ารู้ทัน และมีชีวิตอิสระเรียบง่ายเพื่อเรียนรู้อยู่กับโลกตามความเป็นจริงนั้นเอง

Introduction to the author
The charm of short thinking is to not be able to think long. But practicing short thoughts It takes time to travel Longer than any length of thought
Invest, cultivate ideas The product that grows out of the brain Turned out to be a clump of little wisdom Though not sound But can change lives, change the world Cultivate good ideas. One day, people die. But the Dharma is immortal. One picture Can describe hundreds of thousands of stories that we use eyes to see or use headphones But every time you see the picture Or listen to nature, say something Our hearts often feel the feeling. Always something

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *